Kalite Üst Yönetim

Vizyon


Mezunları evrensel değerlere bağlı, araştırmacı, üretken, paylaşımcı, özgüvenli ve yetkin olan; sürdürülebilir ve yenilikçi araştırmalarla bilim ve teknolojiyi üreten; toplumun kalkınması ve refahı için insan ve çevre odaklı çözümler sunan; alanlarında öncü araştırma faaliyetlerini tasarlayan ve gerçekleştiren bir araştırma üniversitesi olmayı sağlayacak şeffaf, katılımcı bir idari ve akademik yönetim sistemini oluşturmaktır.

 

Misyon


Bilgi, inovasyon ve toplumsal sorumluluk ilkeleriyle donatılmış etik değerlere bağlı bireylerin yetişmesini sağlayarak, küresel düzeyde sürdürülebilir bir kalkınmada gelişimin öncüsü olmayı hedefler. Misyonumuz, öğrencilere çağın gereksinimlerine uygun, yüksek kalitede eğitim sağlamak, araştırma ve geliştirme alanında öncü projelere imza atmak ve toplumsal sorunlara çözüm üreten bir bilgi üretme kültürü oluşturmaktır.