Süstaşları Uygulama ve Araştırma Merkezi

   Süstaşları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP BKİ) tarafından hazırlanan KOP Eylem Planı içinde yer alan “KOP Bölgesi Kırsal kesimde tarım/sezon dışı gelir getirici faaliyetler araştırılarak, yaygınlaştırılması için modeller geliştirilmesi” kapsamında tarım dışı alanlarda halkın gelir düzeyinin artırılması amacıyla 2016 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır. Açıldığı tarihten itibaren 2019 yılına kadar çalışmalarına devam eden Süstaşı Uygulama ve Araştırma Merkezi çeşitli nedenlerden dolayı kapanmış olup 06.06.2021 yılında Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde tekrardan aktif hale gelmiştir. Merkezin genel amacı; işlenebilir taşlar ve süstaşı işlemeciliği alanında yapılacak araştırmaların teorik ve uygulamalı çalışmalarını sürdürmek, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimler vermek, Türkiye genelinde bulunan süstaşlarının ekonomik potansiyelini ortaya koymak, problemlere çözüm yolları aramak, danışmanlık hizmetleri vermek, bilimsel ve teknik çalışma ve toplantılar yapmaktır.

   Merkezin Faaliyet Alanları:

a) Gerek Üniversite içi ve gerekse Üniversite dışında yapılan işlenebilir taşlar ve süstaşı işlemeciliği ile ilgili projelerde ihtiyaç duyulan teknik ve bilimsel araştırmaları gerçekleştirmek, üretim ve eğitim yapmak ve bu konularda danışmanlık yapmak,

b) İşlenebilir taşlar ve süstaşı işlemeciliği ile ilgili alanlarda araştırma ve uygulamaya yönelik olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak,

c) Bölge ve ülke kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olacak bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak,

d) Amaca uygun ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sergi ve kurslar düzenlemek,

e) Halkı eğitmek ve teknik destek vermek.