Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkımızda

Bilgi toplumu için bireysel ya da kurumsal eğitim taleplerinde öncelikli olarak aranan, bilgili ve deneyimli eğitmen kadrosu ile hayat boyu öğrenme çalışmalarında öncü olmak. Etkin, verimli, rekabetçi, üstün performansa odaklanmış, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir sürekli eğitim merkezi olmak amacı ile üniversitemizin yönetim anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak. İç ve dış paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerini karşılamak üzere; eğitim, araştırma ve hizmet süreçlerimizi sürekli iyileştirerek, değişim ve gelişmeyi sağlamak, bilgi birikimimizi gelecek nesillere aktarmak, teknolojik gelişimlere ayak uydurmak, takip ettiğimiz teknolojik gelişmeleri paydaşlarımıza iletmek.

 

Misyonumuz.

Üniversitemizdeki bilgi birikiminin paylaşılması amacıyla üniversite öğrencilerine kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre, lisans ve lisansüstü eğitime sahip bireylere ihtiyaçları doğrultusunda, Konya Teknik Üniversitesi’nin deneyimli kadrosunun bilgi ve birikimleri ile uluslararası standartlarda verilecek eğitim programları geliştirmek, hazırlamak ve bu programların koordinasyonlarını sağlamak, ve personeline, kamuya veya özel sektöre, ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, bu kapsamdaki taleplerini projelendirmek ve yürütmek, her türlü yayında bulunmak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerleri konferanslar, sınavlar ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu faaliyetleri diğer merkezler ile birlikte koordine etmek ve bu alanlarda üniversite imkanlarının tanıtımı da dahil olmak üzere her türlü faaliyette bulunmaktadır. Kişisel ve toplumsal açıdan bilgi, beceri ve yeterlilikleri arttırmak,

Bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri ve birikimi, geniş anlamda topluma yayarak Türkiye’nin kalkınmasına hizmet etmek,

Sürekli olarak kendini yenilemek ve bu yeniliklerin, hizmet kalitesine de yansımasını sağlamak,

Eğitim programları ile ilgili bilgi yayınlayarak ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile özel sektörü bilgilendirmek,

Eğitim programlarına katılıp başarılı olanlara katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika vb. vermek,

Sosyal konulardaki eksikliklere duyarlılık göstererek bu eksikliklerin ortadan kalkmasını sağlayacak eğitim programları hazırlamak,

Bireyi, kendini gerçekleştirebilmesi; nitelikli bir meslek sahibi olabilmesi, mesleğinin bütün gerekliliklerini yerine getirebilmesi, iş gücünü daha verimli kullanabilmesi, çağa daha hızlı bir şekilde ayak uydurabilmesi, insan ilişkilerinde daha başarılı olabilmesi adına teşvik etmek ve bireyin, bunu bir yaşam biçimi haline getirmesini sağlamak.

 

Vizyonumuz

“Yaşam boyu eğitimi herkes için ulaşılabilir kılma” ilkesinden hareketle; sürekli kendini yenileyen, çağın gerekliliklerinin yakın takipçisi olan, toplumsal sorumluluk bilinci ile Türkiye’ye ve Türk insanına yararlı olmayı hedefleyen bir merkez olarak; ideale ulaşma arzusu içerisindeki nitelikli bireylere verdiğimiz eğitim ve sağladığımız imkânlar ile alanında öncü, tanınmış, güvenilir ve saygın bir eğitim merkezi olmaktır.

 

Veri Politikamız

KTÜNSEM olarak, kişisel verilerinizin güvenliği için gereken hassasiyeti göstermekteyiz. Bu nedenle her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak işlenerek mümkün olabilen en iyi şekilde muhafaza edilmesi için büyük çaba sarf etmekteyiz. Ve bu bilinçle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında katılımcılarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız ile birlikte çalışılan tedarikçi, iş ortağı veya işbirliği yapılan şirketlerin, kurum ve kuruluşların müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin elde edilen verilerinin toplanması, saklanması, işlenmesi, aktarılması ve korunmasının sağlanması önceliğimizdir. Merkez olarak bu politikanın uygulanacağını taahhüt ederiz.