Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

KTÜN TTO Hakkımızda

Konya Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜN TTO) 04 Ekim 2020 tarihinde 31264 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik çerçevesinde kurulmuştur. 2021 Ocak ayı itibariyle faaliyete geçen KTÜN TTO, Konya Teknik Üniversitesi Gelişim Yerleşkesi ve Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini yürütmektedir.

KTÜN TTO Vizyonumuz

Konya Teknik Üniversite’nin bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini tek bir çatı altında toplamak, bilgiyi, yenilikçi ve rekabetçi ürünler veya süreçlere dönüştürmek, katma değer oluşturmak, sanayiye aktarmak ve fikri ve sınai mülkiyet haklarını ticarileştirmeyi vizyon edinmiştir.

KTÜN TTO Misyonumuz

Merkezimiz, üniversitemizin bilim ve teknoloji üretiminde kalıcı üstünlükler kazanmasına ve üretilen teknolojinin gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda sanayi ve topluma ulaştırılmasına destek olmayı, akademisyen, öğrenci ve mezunlarımızın girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü sürekli geliştirmeyi ve bu yönde atılacak adımları kolaylaştırmayı misyon edinmiştir.

KTÜN TTO Stratejik Amaç ve Faailyet Alanları

Üniversitenin bilimsel ve teknolojik bilgi  birikimini  tek bir çatı altında toplamak, bilgiyi, yenilikçi ve rekabetçi ürünler veya süreçlere dönüştürmek, katma değer oluşturmak, sanayiye aktarmak ve ticarileştirmek, ayrıca bilim  insanları ve sanayi şirketlerinin ulusal ve uluslararası araştırma destek programları ve hibe fonlarından yararlanmasını sağlayarak kamu ve özel sektör kuruluşlarının araştırma ve geliştirme yeteneklerinin artırılmasını sağlamaktır. Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

Modül 2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

Modül 3: Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri)

Modül 4: Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri

Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri anların

KTÜN TTO Kalite Güvence Politikası

Merkezimin bünyesinde gerçekleştirilen faaliyet alanlarının süreç odaklı olarak yürütülmesi ve yönetilmesi

İç ve dış paydaşların katılımıyla sürekli iyileştirme ve mükemmelleştirme süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi

Kaynakların değer odaklı ve etkin kullanılması

KTÜN TTO Araştırma ve Geliştirme Politikası

Toplumsal ve ekonomik fayda sağlama

Araştırma faaliyetlerinde elde edilen çıktıların evrensel bilime ve teknolojiye katkıda bulunma

Yakın ve uzak çenre farklarını gözeterek, küresel sorun alanlarına odaklanarak sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretmek

KTÜN TTO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Personelin, öğrencilerin ve tüm paydaşların bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimini sağlama

Bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini koruma

Kurumun güvenilirliğini ve itibarını koruma

Bilgi güvenliği politikasını uygulamayı, kontrolünü yapmayı ve ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulama

Tabi olduğu mevzuat ile uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlama