Genel Sekreterlik

Hakkımızda

Üniversite idari teşkilatının başı olarak her türlü idari görevin yapılmasından ve kontrolünden Rektörlük Makamına karşı sorumlu olan Genel Sekreter; Üniversite idari teşkilatında yer alan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlayarak, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu ve senato kararları doğrultusunda görevini yerine getirmektedir.

Vizyon

Mezunları evrensel değerlere bağlı, araştırmacı, üretken, paylaşımcı, özgüvenli ve yetkin olan; sürdürülebilir ve yenilikçi araştırmalarla bilim ve teknolojiyi üreten; toplumun kalkınması ve refahı için insan ve çevre odaklı çözümler sunan; alanlarında öncü araştırma faaliyetlerini tasarlayan ve gerçekleştiren bir araştırma üniversitesi olmayı sağlayacak şeffaf, katılımcı bir idari ve akademik yönetim sistemini oluşturmaktır.

Misyon

Bilgi, inovasyon ve toplumsal sorumluluk ilkeleriyle donatılmış etik değerlere bağlı bireylerin yetişmesini sağlayarak, küresel düzeyde sürdürülebilir bir kalkınmada gelişimin öncüsü olmayı hedefler. Misyonumuz, öğrencilere çağın gereksinimlerine uygun, yüksek kalitede eğitim sağlamak, araştırma ve geliştirme alanında öncü projelere imza atmak ve toplumsal sorunlara çözüm üreten bir bilgi üretme kültürü oluşturmaktır.