İDARİ BİRİMLER

  • Genel Sekreter
  • Genel Sekreter Yardımcıları
  • Daire Başkanlıkları
  • İç Denetim Birimi
  • Hukuk Müşavirliği
  • Yazı İşleri Müdürlüğü
  • Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
  • Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü