Resim

ÖSYM-2018 Kayıt Dönemi Kesin Kayıt Duyurusu

ÖSYM – 2018-2019 KAYIT DÖNEMİ KESİN KAYIT DUYURUSU
 
2018–2019 Eğitim–Öğretim Yılında Üniversitemize kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrencilerden isteyen öğrencilerin kayıtları 03 -05 Eylül 2018 tarihleri arasında e-devlet kapısı üzerinden elektronik kayıt işlemi ile gerçekleştirilecektir.
Elektronik kayıt yaptıramayan veya elektronik kayıt yaptırmak istemeyen aday öğrenciler 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yerleştirildikleri Fakülte ve Yüksekokullardaki Kayıt Bürolarında yüz yüze kayıt yaptırabilecektir.
Üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, aşağıda belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirmeleri; istenilen belgeleri eksiksiz tamamlamaları ve beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.
 
ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT)
 
a) Aday öğrenciler için e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.
b) Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen öğrenciler (şayet yoksa) PTT şubelerinden e-devlet şifresi almaları gerekmektedir.
c) Elektronik kayıt yaptıracak aday öğrenciler 03 -05 Eylül 2018 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir.
d) E-Kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup. Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milliği Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır.
 Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize yönlendirilecektir.
e) Kayıt işlemini tamamladıktan sonra “Barkotlu Çıktı” belgenizi mutlaka alınız.
f) E-Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir “Barkotlu Çıktıyı” aşağıda yer alan belgeler ile birlikte ders kayıtları için Üniversitemize geldiğinde Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edeceklerdir.
 
 
Öğrenci İşlerine Teslim Edilecek Gerekli Belgeler
(01 Ekim 2018 tarihine kadar)
 
a) Kayıt işlemini sonunda alınan Barkotlu E-Kayıt Çıktısı.
 
 b) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)
 
c) T.C. nüfus cüzdanının iki yüzünün fotokopisi. (Aslının gösterilmesi koşuluyla)
d) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
e) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
f) İkinci öğretim programlarına e-kayıt yaptıran öğrenciler ders kayıtlarını yaptırmadan önce öğrenim ücretini yatırmak zorundadırlar. Öğrenim ücreti yatırılmadan öğrenci kaydı tamamlanmış sayılmaz.
g) Yükseköğretim bölüm/programının özelliği gereği istenilen belgeler. Kayıt yaptıracağınız birimin ÖSYM yerleştirme kılavuzundaki özel koşul ve açıklamalar bölümünde belirtilen belgeler.
*Kayıt işlemlerini e-devlet üzerinden gerçekleştiren ders kaydı yaptıracak, öğrencilik haklarından yararlanacak öğrenciler yukarıda belirtilen belgeleri en geç 01 Ekim 2018 tarihine kadar kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
 
YÜZYÜZE KAYIT İŞLEMLERİ:
 
a) Kayıt için adayların bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
d) Milli Savunma Bakanlığı sorgulama sistemince askerlik şubesine yönlendirilenler hariç olmak üzere aday öğrencilerden askerlik belgesi istenmez, adayın beyanına göre işlem yapılır. Ancak, gerçeğe aykırı olarak yapılan beyan ile ilgili Üniversitenin sorumluluğu bulunmaz.
e) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
f) Üniversitemizin bir programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır.
 Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar Üniversitemiz ilgili birimine ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.
Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
g) Kayıtlar esnasında aşağıda yer alan belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.
 
Kesin Kayıtlar İçin Gerekli Belgeler
 
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)
b) T.C. nüfus cüzdanının iki yüzünün fotokopisi. (Aslının gösterilmesi koşuluyla)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
d) Milli Savunma Bakanlığı Sorgulama Sistemince Askerlik Şubesine yönlendirilenlerden Askerlik çağına gelmiş öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına” dair belge.
e) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
f) İkinci öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler ders kayıtlarını yaptırmadan önce öğrenim ücretini yatırmak zorundadırlar. Öğrenim ücreti yatırılmadan öğrenci kaydı tamamlanmış sayılmaz.
g) Yükseköğretim programının özelliği gereği istenilen belgeler. Kayıt yaptıracağınız birimin ÖSYM yerleştirme kılavuzundaki özel koşul ve açıklamalar bölümünde belirtilen belgeler.
h) Kayıtlar; yerleştirildiğiniz Fakülte/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulunun bulunduğu merkezlerde yapılacaktır.
 
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Öğrenci Katılım Payları Vakıfbank Şubeleri aracılığıyla tahsil edilecektir. Öğrenci numarası ile herhangi bir Vakıfbank Şubesine başvurarak Öğrenci Katkı Payı’nın yatırılması mümkündür. Bu durum kayıt aşamasında sizlere kolaylık sağlayacaktır.

Öğrenci numarasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
 
TC KİMLİK NO İLE ÖĞRENCİ NUMARASI SORGULAMA

 

 
Paylaş:

Yayınlayan Birim

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ